De prins van Fogo

(Prinsen av Fogo)

80 minInge TenvikNoorwegen1987

Carlos’ moeder trekt naar Noorwegen om werk te vinden. Hij leeft nu bij zijn oma, maar mist zijn moeder. In een boek leest hij over een prins die drie opdrachten moet vervullen om het geluk te vinden. Carlos wil die drie proeven doorstaan in de hoop dat zijn moeder snel zal terugkeren.