De vzw Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen vertoont Europese audiovisuele creaties. Buiten de festivalperiode worden er nevenactiviteiten georganiseerd die de hoofdactiviteit ondersteunen, verdiepen en promoten. Het festival richt zich in hoofdzaak tot jonge filmliefhebbers maar wil vooral niemand uitsluiten. Het festival heeft een bovenlokaal publieksbereik en een internationale uitstraling. Jeff is artistiek, denkt na en doet. Jeff creëert kansen en belevenissen en gaat voor niets minder dan de wauw-reflex!

“Zie” meer over Het Jeugdfilmfestival en Jeff op deze blog
Of lees het hieronder in een notendop:

Wauw-reflex

De ultieme doelstelling van het Jeugdfilmfestival is te doen verbazen met de schoonheid, de inhoud, de techniek en de innovativiteit van audiovisuele creaties en doe-het-zelf te stimuleren. Zelf doen, nadenken en artisticiteit zijn de drie peilers waaraan heel de organisatie en alle activiteiten worden afgetoetst en die de wauw-reflex voeden.

Het Doen-stukje slaat uiteraard op de actieve kant van wat er gebeurt. Deelnemers gaan actief aan de slag tijdens workshops of ondervinden aan den lijve wat het effect is van een bepaalde audiovisuele installatie. Het houdt ook verband met de techniciteit van de audiovisuele wereld. Door ontmoetingen met makers laten we vakmanschap ontdekken en door vrijwilligers warm te maken voor bepaalde taken bouwen ze al doende kennis op over de dingen die ze doen. Dit kan gaan van het begeleiden van jonge kinderen tot het bedienen van projectie-apparatuur. Daarnaast geloven we niet in het passief kijken naar film. Kinderen en jongeren gaan na deze ervaring vaak aan de slag met wat ze gezien hebben of er start een actief verwerkingsproces.

Nadenken staat voor het reflectieve facet van het festival. We willen enerzijds onderbouw geven aan wat we doen. Dit kan via de filminleidingen, maar ook via onze catalogus en website. Het is omkaderend, maar kan ook uitdagend zijn. We willen hiermee de drempel verlagen maar in geen geval betuttelend zijn. Soms is deze reflectieve aard duidelijk wanneer we een conferentie organiseren met duiding en opinie rond bepaalde thema’s, maar soms zit het ook onderhuids wanneer jonge filmliefhebbers na een week samenwerken in de kinderjury sociale competenties hebben verworven. Ook door actieve participatie in onderzoek of door het zetelen in een raad van bestuur van een andere audiovisuele organisatie, denken we mee. Tot slot stimuleren we ook interne reflectie bij personeel, vrijwilligers en leden van de raad van bestuur. Vanaf nu willen we jaarlijks reflectie – of brainstormweekend organiseren voor vrijwilligers.

Artisticiteit is misschien het meest voor de hand liggende bij een filmfestival. In ieder geval willen we creatieve audiovisuele uitingen programmeren en een alternatief bieden voor de mainstream die dagelijks te vinden is. Het is een balanceren tussen innovatie en nostalgie, waarbij we de hand van de maker vooropstellen.

Enkel wanneer de combinatie van Doen, Nadenken en Artisticiteit werkt, kunnen we inzetten op kansen en belevenissen. Dit resulteert in de Wauw-reflex.

Vier doelstellingen

Jeff is er voor en door jongeren

We werken een doorgedreven vrijwilligersbeleid uit. Betrekken jongeren bij de programmatie en spreken verschillende doelgroepen aan. Jeff is er voor iedereen!

Jeff is een filmprofessional

Om een goede gids te zijn moeten de mensen je eerst kennen. Jeff moet top of mind zijn bij film voor kinderen en jongeren.

Jeff is een gids

We willen een diverse samenstelling zowel in onze raad van bestuur als in onze vrijwilligersploeg. Er wordt ingezet op vorming om de kennis en professionaliteit van de organisatie te verhogen.

Jeff is mediawijs

Door het aanbieden van steeds “andere” films verbreden we het gezichtsveld van de jonge kijker. Het Jeugdfilmfestival wil dingen tonen die niet voor de hand liggend zijn of simpelweg niet beschikbaar zijn in het reguliere circuit. Verder zet het in op reflectie, vorming en omkadering van films en multimedia.